Novinky

Srdečně Vás všechny zvu na výstavu Olga Volfová "Obrazy z cest", která se uskuteční od 2. září do 2. října 2016 v prostorách chodby knihovny Prácheňského muzea v Písku. Výstava bude zaměřena na tvorbu z mých uměleckých cest po Austrálii, Francii, Portugalsku, Nizozemsku, Maltě, Anglii a Skotsku. Slavnostní vernisáž výstavy proběhne 1. září 2016 od 17:00 hod. Návštěvníci výstavy budou moci spatřit také má zcela nová, doposud nevystavovaná díla. Kurátorkou výstavy je Dr. Světlana Patáková Boučková - umělecká ředitelka agentury ART & MANAGMENT. 

Nové obrazy z Anglie

04.08.2016 20:20

Olga Volfová připravuje pro své fanoušky a pro blížící se výstavu v Prácheňském muzeu v Písku novou kolekci obrazů z cest, tentokrát z Anglie a Skotska, které nedávno navštívila. Její dvě nejnovější díla si můžete prohlédnout již nyní:

Čluny ve Whitby, olej na plátně, 65 x 50 cm

V zátoce Robina Hooda - olej na plátně, 65 x 50 cm

 

Malířka Olga Volfová absolvovala v červenci 2016 další uměleckou cestu - tentokrát po Anglii a Skotsku, kde sbírala náměty pro svou další tvorbu. Postupně navštívila celou řadu míst, které ji umělecky inspirovaly - Cambridge, York, Yorkshire Dales, Manchester, Thirsk, Whitby, Scarborough, Castlerrig, Glasgow, Loch Ness, Edinburgh, Burnsall aj. Na svých cestách si Olga Volfová pořizovala mnoho náčrtů, pastelů a pracovních skic, které se postupně stanou podkladem pro vznik jejích nových olejomaleb. Její nová díla budou moci návštěvníck spatřit na aktuálně připravovaných výstavách v Písku, v Litovli, Pelhřimově a na dalších místech.

V Divadle Bez zábradlí proběhlo ve středu 22. června 2016 slavnostní předání obrazu "Pierrot" manželům Haně a Karlovi Heřmánkovým v jejich Divadle Bez zábradlí. Obraz "Pierrot", olej na plátně o rozměru 100 x 80 cm, který pro ně vytvořila malířka Olga Volfová, se tímto stal majetkem manželů Heřmánkových. 

Zleva Hana Heřmánková, Olga Volfová, Karel Heřmánek, Světlana Patáková Boučková

Malířka Olga Volfová s Hanou Heřmánkovou

Malířka Olga Volfová s Karlem Heřmánkem

Jsem velmi potěšena, že další z mých obrazů nyní zdobí krásný dům svých nových majitelů. Mezi nově prodané obrazy se nyní zařadily - Maltské lodě I, Maltské lodě II, Ulička v Dingli, Útesy Ponta da Piedade II, Zjevení múz II a Slunečnice. Na zakázku budu nyní tvořit také další z mých oblíbených motivů z daleké Austrálie.

Maltské lodě I

Maltské lodě II

Ulička v Dingli

Útesy Ponta da Piedade II

Zjevení múz II

Slunečnice

Další z kolekce obrazů malířky Olgy Volfové zdobí interiéry nových majitelů - konkrétně se jedná o obrazy "Setkání s múzou", "Pierrot", "Pozdní ticho", Škrpále" a "Zátiší s houslemi". První z nich - Setkání s múzou si zakoupil přímo na slavnostní vernisáži výstavy ve výstavní síni Stará Pošta v Novém Jičíně - ředitel společnosti Vápenka Vitoul s.r.o. pan Ing. Ladislav Vitoul, který patří k dlouhodobým obdivovatelům malířky, a který vlastní více jejích obrazů. Zbývající díla si zakoupilo soukromé zdravotnické zařízení v centru Prahy. 

    

  

Slavnostní vernisáž výstavy obrazů malířky Olgy Volfové s podtitulem "Snový svět harmonie", proběhla 4. května 2016 ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Nový Jičín a agenturou ART & MANAGEMENT za přítomnosti pozvaných hostů a mnoha návštěvníků a milovníků výtvarného umění ve výstavní síni Stará Pošta v Novém Jičíně. Bylo potěšitelné, že se vernisáže zúčastnil také dlouholetý obdivovatel a sběratel obrazů malířky Olgy Volfové - ředitel společnosti Vápenka Vitoul s.r.o. pan Ing. Ladislav Vitoul, který ve svém proslovu vyzdvihl vysokou kvalitu umění této malířky, a na místě si zakoupil jedno z jejích vystavovaných děl - Setkání s múzou. Program vernisáže zahájila kurátorka výstavy a umělecká ředitelka agentury ART & MANAGEMENT - Světlana Patáková Boučková, která představila početnému publiku přítomnou malířku Olgu Volfovou a její dosavadní uměleckou tvorbu. Zdůraznila rovněž, že velkou inspirací pro Olgu Volfovou byla vždy hudba. V příjemně laděném, hudebně zaměřeném programu, který následoval, zazpívala Světlana Patáková Boučková za rytmického doprovodu Olgy Volfové několik francouzských písní, ale také např. i skladbu Ave Maria od Franze Schuberta, a postupně tak představila návštěvníkům vernisáže velmi originálním a zajímavým způsobem, aktuálně vystavované obrazy a jejich cykly. Reportáž ze slavnostní vernisáže a rozhovor s malířkou Olgou Volfovou a kurátorkou výstavy Světlanou Patákovou Boučkovou natáčela místní TV stanice POLAR. Výstava potrvá do 27. května 2016.

Zleva Olga Volfová, Světlana Patáková Boučková a Ladislav Vitoul

 

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na svoji právě zahajovanou prodejní výstavu obrazů s názvem "Olga Volfová - Snový svět harmonie”, kterou pořádám ve spolupráci s uměleckou agenturou ART & MANAGEMENT a Městským kulturním střediskem Nový Jičín.
 
Slavnostní vernisáž výstavy s doprovodným hudebním programem a občerstvením se uskuteční 4. května 2016 od 17:00 hod. ve známé výstavní síni Stará pošta v Novém Jičíně. Kurátorkou výstavy je Dr. Světlana Patáková Boučková. Výstava potrvá do 27. května 2016. Všechny Vás tímto srdečně zvu !
 

Na právě probíhající výstavě obrazů ve foyer Divadla Bez zábradlí v Praze můžete nyní spatřit a také zakoupit pětici nejnovějších obrazů malířky Olgy Volfové, které vznikly v letošním roce, a které svým pojetím představují zcela novou etapu tvorby této zajímavé české umělkyně. 

Výstavu obrazů malířky Olgy Volfové, která se koná ve foyer Divadla Bez zábradlí si můžete prohlédnout a obrazy zakoupit denně až do 29. dubna 2016 - vždy jednu hodinu před divadelním představením, o přestávce nebo po jeho skončení. Pro vážné zájemce můžeme po předchozí domluvě na tel. čísle 777 237 173 zajistit individuální prohlídku obrazů také i v jinou dobu. Vámi vybrané dílo Vám přivezeme a případně zajistíme i jeho instalaci. Každý kupující obdrží od umělkyně také certifikát pravosti obrazu.

Na velmi úspěšný cyklus obrazů Poemila navazuje Olga Volfová dvěma novými obrazy s názvem Setkání s láskou a Chrám pro budoucí život. Setkání s láskou je olejomalba o rozměru 90 x 75 cm a Chrám pro budoucí život je olejomalba s rozměrem 100 x 80 cm.

Obraz setkání s láskou

Obraz Chrám pro budoucí život

Své figurální obrazy doplnila Olga Volfová dále o tři velmi zdařilá díla Pierot, Zjevení múz II a Violína I. Pierot je olej na plátně o rozměru 100 x 80 cm, Zjevení múz olej na plátně o rozměru 100 x 80 cm a Violína I olejomalba o rozměru 40 x 30 cm.

Obraz Pierot

Obraz Zjevení múz II

Obraz Violína I

Na slavnostní vernisáži výstavy obrazů "Olga Volfová - průřez dosavadní tvorbou", která se konala v Divadle Bez zábradlí 17. března 2016 představila malířka Olga Volfová také svá nejnovější umělecká díla - olejomalby PierotSetkání s láskouChrám pro budoucí život, Zjevení múz II a Violína I. Programem vernisáže provázela kurátorka výstavy a umělecká ředitelka agentury ART & MANAGEMENT Dr. Světlana Patáková Boučková, která představila přítomným hostům, mezi kterými nechyběli např. ředitelka Divadla Bez zábradlí Hana Heřmánková, významný český kolážista, malíř a spisovatel Ivo Medek Kopaninský, malířka Radu Tesaro, režisér Karel Weinlich a další, českou malířku Olgu Volfovou, její dosavadní dílo i dosažené mezinárodní úspěchy, neboť obrazy Olgy Volfové zdobí galerie i soukromé sbírky ve Venezuele, v USA, Austrálii, Nizozemsku, Francii, Polsku, Slovensku a dalších zemích. V doprovodném hudebním programu vernisáže postupně vystoupili se svými skladbami světově proslulý americký jazzman, kontrabasista a skladatel David Friesen, uznávaný klavírní improvizátor a skladatel Jiří Pazour a mladý, nadějný violista, skladatel a dirigent Jiří Kabát, kterého na klavír doprovázel Daniel Jun. Všechny účinkující pak publikum odměnilo zaslouženým bouřlivým potleskem. Americkému kontrabasistovi Davidu Friesenovi věnovala malířka Olga Volfová obraz nazvaný "Duch jazzu" a violistovi Jiřímu Kabátovi obraz, který nazvala "Violína".

Výstava obrazů potrvá do 29. dubna 2016 a je přístupná denně vždy hodinu před divadelním představením. Pro vážné zájemce zajistíme po předchozí domluvě  na tel.čísle 777 237 173, individuální prohlídku výstavy také v jinou dobu.

Kurátorka výstavy Dr. Světlana Patáková Boučková společně s malířkou Olgou Volfovou

Americký kontrabasista David Friesen

Dílo Olgy Volfové "Duch jazzu", které obdržel od Olgy Volfové kontabasista David Friesen

Violista Jiří Kabát a klavírista Daniel Jun

Slavnostní předání obrazu Olgy Volfové "Violína", violistovi Jiřímu Kabátovi

Hudební vystoupení klavírního improvizátora Jiřího Pazoura

Nejnovější díla malířky Olgy Volfové

Olga Volfová s Jiřím Kabátem

Olga Volfová a David Friesen

Olga Volfová s Jiřím Pazourem

Olga Volfová s režisérem Karalem Weinlichem

1 | 2 | 3 | 4 >>

Slavnostní předání obrazu Pierrot manželům Haně a Karlovi Heřmánkovým v Divadle Bez zábradlí 22/6/2016