Trojice koncertů Tónů a barev v Chodově u Karlových Varů se nesla v duchu "Pravěku" a "porozumění mezi lidmi"

08.01.2015 22:15

V Chodově u Karlových Varů v sále ZUŠ se uskutečnila 11. prosince 2014  trojice koncertů Tónů a barev. První dva koncerty byly určeny pro školy a při hudbě Jiřího Pazoura a jeho zdařilých klavírních improvizacích postupně vznikaly obrazy Tanec I  a  Tanec II. Školní koncerty se hudebně i výtvarně nesly v duchu mimohudebního tématu "Pravěk". Olga Volfová uchopila dané téma výtvarně zeširoka a ve svých obrazech se pokusila znázornit postavy lidí z doby bronzové při jejich zábavě, tanci a v pohybu. Při poslechu hudebních improvizací se  v jejích obrazech začaly objevovat prvky umění australských aboriginců, africké motivy, a další výtvarné prvky, které postupně přecházely přes renesanci až k impresionismu.

 

Večerní koncert pro dospělé měl již zcela odlišnou atmosféru. Hlavním tématem večera byla myšlenka "porozumění mezi lidmi" a v tomto duchu tak vznikl obraz Olgy Volfové - Dobrý anděl.