Podívejte se na video, které zachycuje mé umělecké cesty do Francouzské Provence a Portugalska

21.02.2015 23:24

Klavírní doprovod k mému videu zkomponoval skladatel a klavírista Jiří Pazour.