en

Concert of Tones and Colours

Koncert tónů a barev je netradiční pořad, v němž dochází k propojení dvou uměleckých světů: hudby a výtvarného umění. Hlavní protagonisté - hudební skladatel a klavírista Jiří Pazour a malířka Olga Volfová - společně tvoří v průběhu večera umělecké kreace - klavírní a obrazové imprese.

Oba umělci se neustále vzájemně inspirují, a tak vznikají hudební skladby i obrazy, které spolu vzájemně souvisí. Obrazy jsou inspirovány právě znějící hudbou a naopak. Pořad je z velké části založen na improvizaci obou umělců. Malířka v reálném čase, v němž zní hudba, tvoří výtvarné dílo a hudebník následně na vzniklý obraz improvizuje.

Vznikají tak nová díla přímo ovlivněná momentálním naladěním obou umělců, výběrem témat pro společnou tvorbu, atmosférou v sále atd. V druhé části večera dochází také na zpracování témat, která zadá publikum.

Publikum se seznámí se zákonitostmi hudební i výtvarné improvizace, na vlastní oči může krok po kroku sledovat tvorbu obrazu na malířském plátně, pozorovat, jak hudební skladby ovlivňují vznikající obraz a naopak.

Každý večer je ojedinělý a neopakovatelný, pokaždé vzniká nová hudba i nové výtvarné dílo. Tato díla však mají společný podtext - inspiraci uměleckým protějškem.

Pořad je proložen průvodním slovem obou tvůrců. Je vhodný do divadelních sálů a kulturních zařízení, kde je k dispozici koncertní křídlo.